முகவரி

யாழ் மாநகர சபை, AB20, யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொடர்புகள்

0212 222 275
திங்கள் - சனி 9 மணி தொடக்கம் மாலை 6 மணி வரை

மின்னஞ்சல் முகவரி

mcjaffnamailc@yahoo.com
( Send us your query anytime! )

தொடர்பு படிவம்