ஆரியகுளம் துரித அபிவிருத்தித் திட்டம் -2021

'தூய அழகிய நகரம்' என்ற செயற்றிட்டத்தின் கீழ் மாநகர முதல்வர் வி.மணிவண்ணன் எடுத்த பெரும் முயற்சியின் பேறாக தியாகி அ...

Continue reading

குருநகர் கடற்கரை யாழ். மாநகர சபையால் தூய்மைப்படுத்தல்

தூயகரங்கள் தூயநகரம் எனும் தொனிப்பொருளில் யாழ் . மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம் மணிவண்ணனின் பணிப்பின் பேரில் யாழ். மா...

Continue reading

யாழ் மாநகர சுகாதார தொழிலாளர்களினால் துப்பரவு செய்யப்படும் கால்வாய்கள்

யாழ்ப்பாணம் மாநகரில் கழிவுநீர் வாய்க்கால்கள் சுகாதாரத் தொழிலாளிகளால் துப்பரவு செய்யபடுகின்றன . யாழ் மாநகரின் வைத்...

Continue reading