யாழ்ப்பாண மாநகர சபையால் முன்னெடுக்கப்பட்ட முத்தமிழ் விழா 2022

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபையினால் IBC தமிழ் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் முதன் முறையாக முன்னெடுக்கப்பட்ட முத்தமிழ் விழாவானத...

Continue reading

காக்கைதீவு பகுதியில் திண்மக்கழிவு தரம்பிரித்தலுக்கான புதிய கட்டடத் திறப்பு விழா

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் திண்மக்கழிவகற்றல் செயற்திட்டத்தை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் யாழ் மாநகர சபைக்கு சொந்தமான கா...

Continue reading

யாழ் கல்வியங்காடு புதிய பொதுச்சந்தை புதிய கடைத் தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு

யாழ் கல்வியங்காடு பொதுச்சந்தையில் புதிய கடைத்தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு 2022.01.07 ஆம் திகதி நடைபெற்றத...

Continue reading

யாழ் மாநகர முதல்வரை அரச மருத்துவ அதிகார சங்கத்தின் அதிகாரிகள் சந்திப்பு

அரச மருத்துவ அதிகார சங்கத்தின் (GMOA) உறுப்பினர்கள் தற்போதைய நிலையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல் தல...

Continue reading

மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஒளிரவிடப்பட்ட மணிக்கூட்டு கோபுரம்.

'டான்' தொலைக்காட்சி குழுமத்தின் ஏற்பாட்டில் 2022 புதுவருடத்தை முன்னிட்டு மணிக்கூட்டு கோபுரம் மின் விளக்குகளால் ஒள...

Continue reading

பிராமணக்கட்டு குள அழகுபடுத்தும் செயற்திட்டம்

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள நல்லூர் பிராமணக்கட்டு குளத்தை அழகுபடுத்தும் செயற்றிட்டத்தின...

Continue reading

மணிக்கூட்டுக் கோபுர மீள் பயன்பாடு

யாழ் நகர்ப் பகுதியில் நீண்டு நிமிர்ந்து மிடுக்கோடு காட்சியளிக்கும் யாழ்ப்பாணத்தின் தனித்துவமான அடையாளங்களில் ஒன்ற...

Continue reading