‘செங்குந்தா சதுக்கம்’ கடைதொகுதி திறப்பு விழா

உலக வங்கி பிரதேச அபிவிருத்தி உதவித்திட்ட (LDSP) நிதிப்பங்களிப்பின் கீழ் யாழ் மாநகர சபையால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 'செங...

Continue reading

US AID நிறுவனத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டார கழிவகற்றலின் வழித்தடத்தினை இலத்திரனியல் மயப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்.

யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டார கழிவகற்றலின் வழித்தடத்தினை இலத்திரனியல் மயப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் தொடர்பான செயலமர்வு க...

Continue reading

US AID நிறுவனம் முன்னெடுக்கின்ற யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டாரங்களில் கழிவற்றல் செயற்றிட்டம் தொடர்பான செயலமர்வு – 3ஆம் நாள்

US AID நிறுவனம் முன்னெடுக்கின்ற யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டாரங்களில் கழிவற்றல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற வாகனங்களின்...

Continue reading

US AID நிறுவனம் முன்னெடுக்கின்ற யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டாரங்களில் கழிவற்றல் செயற்றிட்டம் தொடர்பான செயலமர்வு – 2 ஆம் நாள்

US AID நிறுவனம் முன்னெடுக்கின்ற யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டாரங்களில் கழிவற்றல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற வாகனங்களின்...

Continue reading

USAID நிறுவனத்தின் ‘தூய நகரம் நீலக் கடல்’ என்னும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கழிவகற்றல் முறைமையினை மேம்படுத்தும் செயலமர்வு

USAID நிறுவனத்தின் 'தூய நகரம் நீலக் கடல்' என்னும் செயற்றிட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டாரக்...

Continue reading

யாழ் மாநகர சபையின் பிள்ளைக்கனியமுதம் முன்பள்ளியின் ஆசிரியர் தின விழா

யாழ் மாநகர சபையின் பிள்ளைக்கனியமுதம் முன்பள்ளி மாணவர்களின் பெற்றோரினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஆசிரியர் விழா துர்க்க...

Continue reading

யாழ்ப்பாணக் கோட்டைப் பகுதியை தூய்மைப்படுத்தும் செயற்றிட்டம்

யாழ்ப்பாணக் கோட்டைப் பகுதியை தூய்மைப்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் முதற்கட்ட செயற்பாடு இன்று 2022.10.14 ஆம் திகதி ஆ...

Continue reading

யாழ் கோட்டைப் பகுதியை தூய்மைப்படுத்தும் செயற்றிட்டம்

யாழ்.கோட்டைப் பகுதியில் இடம் பெறும் சமூகப் பிறழ்வான நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடனான யாழ்.கோட்டைப் பகுதிய...

Continue reading

முத்தமிழ் வித்தகர் விபுலானந்த அடிகளார் சிலை, மகாகவி பாரதியார் சிலை திறப்பு விழா

பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே -நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?தமிழின் இனிமையை அதன் உன்னதத்தை உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டிய ...

Continue reading