யாழ் கல்வியங்காடு புதிய பொதுச்சந்தை புதிய கடைத் தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு

யாழ் கல்வியங்காடு பொதுச்சந்தையில் புதிய கடைத்தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு 2022.01.07 ஆம் திகதி நடைபெற்றத...

Continue reading

யாழ் மாநகர முதல்வரை அரச மருத்துவ அதிகார சங்கத்தின் அதிகாரிகள் சந்திப்பு

அரச மருத்துவ அதிகார சங்கத்தின் (GMOA) உறுப்பினர்கள் தற்போதைய நிலையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல் தல...

Continue reading

மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஒளிரவிடப்பட்ட மணிக்கூட்டு கோபுரம்.

'டான்' தொலைக்காட்சி குழுமத்தின் ஏற்பாட்டில் 2022 புதுவருடத்தை முன்னிட்டு மணிக்கூட்டு கோபுரம் மின் விளக்குகளால் ஒள...

Continue reading

பிராமணக்கட்டு குள அழகுபடுத்தும் செயற்திட்டம்

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள நல்லூர் பிராமணக்கட்டு குளத்தை அழகுபடுத்தும் செயற்றிட்டத்தின...

Continue reading

மணிக்கூட்டுக் கோபுர மீள் பயன்பாடு

யாழ் நகர்ப் பகுதியில் நீண்டு நிமிர்ந்து மிடுக்கோடு காட்சியளிக்கும் யாழ்ப்பாணத்தின் தனித்துவமான அடையாளங்களில் ஒன்ற...

Continue reading

யாழ் மாநகரசபையின் வரவு செலவுத்திட்டம் 03 மேலதிக வாக்குகளால் வெற்றி

யாழ்ப்பாண மாநகரசபையின் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டமானது சபையின் அங்கீகாரத்திற்காக 2021.12.15 ஆம் திகதிய...

Continue reading

மணிக்கூட்டு கோபுரத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை புனரமைப்பு மற்றும் அழகுபடுத்தும் துரித அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

'தூய கரம் தூய நகரம்' துரித அபிவிருத்தி திட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாக யாழ் மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம் மணிவண்ணன் அவர்...

Continue reading

மறவர்குள புனரமைப்பின் துரித அபிவிருத்தி திட்டம்

யாழ் மாநகர முதல்வர் திரு.வி.மணிவண்ணன் அவர்களின் 'தூய அழகிய நகரம்' திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக தியாகி அறக்கொடை நிறுவன...

Continue reading