செய்திகள்

US AID நிறுவனத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டார கழிவகற்றலின் வழித்தடத்தினை இலத்திரனியல் மயப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்.

யாழ்.மாநகர சபையின் வட்டார கழிவகற்றலின் வழித்தடத்தினை இலத்திரனியல் மயப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் தொடர்பான செயலமர்வு கடந்த 3 நாட்களாக US AID நிறுவனத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இச் செயலமர்வில் யாழ்.மாநகர சபையின 27 வட்டாங்களுக்குரிய கழிவகற்றல், வாகன வழித்தடங்கள் வட்டார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களினால் வரையப்பட்டது. இச் செயலமர்வு தொடர்பாகவும் எதிர்கால செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பாகவும் யாழ்.மாநகர முதல்வர் , யாழ்.மாநகர ஆணையாளர், யாழ்.மாநகர பொறியிலாளர்கள், யாழ்.மாநகர சபையின் பிரதம சுகாதார பரிசோதகர், ஆகியோருக்கு US AID நிறுவனத்தால் 2022.10.21 ஆம் திகதி விளக்கமளிக்கப்பட்டது. அடுத்த கட்டமாக குறித்த வழித்தடங்கள் கணணியில் வரையப்பட்டு அதனை யாழ்.மாநகர சபை கௌரவ உறுப்பினர்கள் மற்றும் வட்டார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், மேற்பார்வையாளர்களுடன் அடுத்து வரும் வாரங்களில் நடைபெறவிருக்கும் செயலமர்வில் இவ் வழித்தடங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இறுதி செய்யப்படும் என்ற விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *