சேவைகள்

சேவைகள் சபைப்பகுதி

 • மாநகர சபையின் முதல்வர், பிரதிமுதல்வர், உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் பேணல்
 • மாதாந்த, நிலையியல் குழுக் கூட்டறிக்கைகள் தயாரித்தல்
 • கூட்டங்களை ஆயத்தம் செய்தல்
 • சபை நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பாக ஊடகவியலாளருக்கு அறிவித்தல்
 • சபைச் செய்திகளை ஊடகங்களுக்கு அறிவித்தல் நிர்வாகம்
 • தாபனப்பகுதி

 • ஆளணி விபரம் பேணல்
 • உத்தியோகத்தர் -- ஊழியர்களின் தினவரவு பேணல்
 • உத்தியோகத்தர் -- ஊழியர்களின் தினவரவு பேணல்
 • சகல உத்தியோகத்தர்கள் ஊழியர்களின் சுயவிபரக்கோவை பேணல்
 • இடமாற்ற, உள்ளக இடமாற்ற நடவடிக்கைகள்
 • உத்தியோகத்தர் , ஊழியர்களின் ஒழுக்காற்று நடடிக்கைகள்
 • உள்வரும் கடிதங்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்
 • அதிகார கையளிப்பு, கடமைப்பட்டியல் வழங்குதல்
 • ஊழியர் சேமலாபநிதி, ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி ( EPF,ETF) விண்ணப்பங்களை அனுப்புதல்.
 • அக்ரகாரா காப்புறுதி விண்ணப்பங்களை அனுப்புதல்
 • கணக்காய்வு ஐயவினா தொடர்பான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள்
 • மனிதவள அபிவிருத்தி, பயிற்சி நடவடிக்கைகள்
 • உள்ளகக்கணக்காய்வு கணக்குப்பகுதி

 • வரவு செலவுத் திட்டம் தயாரித்தல்
 • சகல கொடுப்பனவுகளையும் மேற்கொள்ளல்
 • சம்பளம் -- சம்பள முற்பணம் தயாரித்து வழங்குதல்
 • உத்தியோகத்தர்--ஊழியர்களுக்கு கடன் வழங்குதல்
 • பெறுகை நடைமுறைகள்
 • பொருட்களை கொள்வனவு செய்தல்
 • அளவீட்டுச்சபை நடவடிக்கைகள்
 • இறுதிக் கணக்கறிக்கை தயாரித்தல். நிதிக்கட்டுப்பாட்டை பேணல்
 • திட்டமிடல் பகுதி

 • புதிய கட்டிட அனுமதிப்பத்திரம், உபபிரிவிடுகைப் பத்திரம் வழங்குதல்
 • சுற்றுமதில் அமைக்க அனுமதி வழங்குதல்.
 • காணி உபபிரிவிடுகை அனுமதி வழங்குதல்.
 • கட்டிட நிறைவுச்சான்றிதழ் வழங்குதல்.
 • அதிகாரமற்ற கட்டிடங்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • அனுமதி பெற்ற கட்டிடங்களுக்கு கால நீடிப்பு அனுமதி வழங்கல்.
 • வீதிரேகைச்சான்றிதழ், கட்டிடரேகைச்சான்றிதழ் வழங்கல்.
 • தகைமையுள்ள படவரைஞர்களை தெரிவு செய்தல்.
 • ஆதனவரிப்பகுதி

 • ஆதனவரி மதிப்பீடும் மீள் மதிப்பீடும்.
 • ஆதனவரி அறிவித்தல், இறுதி அறிவித்தல் வழங்கல்
 • ஆதனவரி அறவிடல்.
 • ஆதன உரிமையாளர் பெயரை மாற்றுதல்.
 • உரிமைச்சான்றிதழ் வழங்குதல்.
 • சுவீகரிக்கப்படாத சான்றிதழ் வழங்குதல்.
 • உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணிகளுக்கு ஆதன இலக்கங்கள் வழங்குதல்.
 • தேவையேற்படும் போது ஆதனவரி அறிவித்தல் வழங்குதல்.
 • ஆதனம்,ஆதனவரி ஆட்சேபனைகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • ஜப்தி நடவடிக்கை எடுத்தல்
 • சுகாதாரப்பகுதி

 • சூழல் பாதுகாப்பு உரிமம் வழங்குதல்.
 • வீடுகள், நிறுவனங்களின் திண்மக்கழிவுகளை அகற்றுதல்.
 • வடிகான் துப்பரவு செய்தல்.
 • வீடுகள் நிறுவனங்களின் மலசலகூடக்குழி சுத்திகரிப்பு.
 • இடைத்தங்கல் முகாம்களுக்கான மலசலகூடக்குழி சுத்திகரிப்பும் திண்மக்கழிவுகளை அகற்றுதலும்
 • கள்ளியங்காடு இந்துமயானத்தில் பிரேதங்களை அடக்கம் செய்வதற்கான அனுமதி வழங்கல்.
 • மயானத்தில் கல்லறை அமைப்பதற்கான அனுமதி வழங்கல்
 • வைத்தியசாலையால் பிரேதங்களை அடக்கம் செய்வதற்கான அனுமதி வழங்குதல்.
 • சுகாதாரம் தொடர்பான முறைப்பாடுகளுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
 • வேலைப்பகுதி

 • வவுசர் மூலம் நீர் விநியோகித்தல்.
 • உடல் வலுவூட்டல் நிலையம் பராமரித்தல்
 • கனரக வாகனம் வாடகைக்கு விடல்
 • வீதி அகழ்வை செப்பனிடல்
 • கட்டாக்காலி ஆடு,மாடுகளை பிடித்தல்
 • ஆபத்து விளைவிக்கும் மரங்களைத் தறித்தல்
 • வீதிகள், வடிகான்கள் புனரமைத்தல்
 • நானாவிதவரிப்பகுதி

 • வியாபார உரிமம் வழங்குதல்
 • மாநகர சபைக்கு சொந்தமான சந்தைக் கடைகளை குத்தகைக்கு ஃ வாடகைக்கு விடல்
 • வெளி வரி வசூலித்தல்
 • துவிச்சக்கர வண்டிக்கான அனுமதி தகடு வழங்குதல்
 • மாநகர சபைக்கு சொந்தமான மண்டபங்கள், வெபர் விளையாட்டரங்கு, காந்திசதுக்கம் என்பவற்றை வாடகைக்கு விடல்
 • களியாட்டவரி அறவிடல்
 • திரையரங்குகளுக்கான வரி அறவிடல்
 • விளம்பரபலகைக் கட்டணம் அறவிடல்
 • பதாதைகளை காட்சிப்படுத்த அனுமதி வழங்கல்
 • வாகன தரிப்பிட வாடகை அறவிடல்
 • பழைய பொருட்கள் விற்பனை
 • முத்திரைவரி,நீதிமன்றதண்டப்பணம்,ஏனைய தண்டப்பணம் அறவிடல்
 • வளர்ப்பு நாய்க்கு அனுமதி தகடு வழங்குதல்
 • நூலகம் மூலம் பெறப்படும் வருமானங்களை சேகரித்தல்
 • பாலர் பாடசாலை மாதாந்த கட்டணம் அறவிடல் பொதுசனத் தொடர்பு
 • உத்தியோகத்தர் பிரிவு

 • பொதுமக்களுக்கு அலுவலகம் தொடர்பான தகவல்களை வழங்குதல்
 • இலவசமாக அலுவலகப் படிவங்களை வழங்குதல்
 • முறைப்பாடுகள் ஃ மேன்முறையீடுகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குதல்
 • பொதுமக்களுக்கு அலுவலகப் பகுதிகள் தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்
 • செயற்திட்ட பகுதி

 • செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான முன்மொழிவுகளை தயாரித்தல்
 • வீதி, வடிகான், கல்வெட் போன்ற கட்டுமான வேலைகளை அரச, அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அமுல்படுத்தல்
 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  நடமாடும் நூலக சேவை

  யாழ். வேலணை மத்திய கல்லூரி

  மேலும் படிக்க

  பாடசாலை மாணவர்ளுக்கு இடையில் வாதப்போட்டி

  யாழ்ப்பாணம் பொதுசன நூலகம்

  மேலும் படிக்க

  "எங்களது யாழ். நகரத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்போம்" எனும் திண்மக்கழிவு விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டம

  நாவாந்துறை

  மேலும் படிக்க