வீதிகள்

Jaffna Municipal Council Area

Roads in Jaffna

Will be Updated Soon

Ongoing Projects

முன்பள்ளி சிறார்களின் பிரியாவிடை நிகழ்வு

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை

Latest Events