வெளியீடுகள்

தகவல் திரட்டு புத்தகம்
2017-02-03

தகவல் திரட்டுப் புத்தகம் மாநகரசபை மக்களுக்கு 2017ம் ஆண்டுக்கான ஆதனவாி அறிவித்தலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

ஆரோக்கியத்தை பரிசளிக்கும் மரக்கறி வகைகளும் பழங்களும்
2016-11-26

எமது உணவில் அதிகளவு மரக்கறி வகைகளையும், பழங்களையும் சேர்ப்போமானால், தொற்றா நோய்களின் தாக்கத்தினையும், அவற்றிற்கான மருந்துப் பாவனையையும் பிற்போடலாம்

ஆரோக்கிய முதுமை தருமே - அர்த்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை
2016-10-05

முதுமை என்பது தனி மனித வாழ்க்கைச்சக்கரத்தில் ஒரு பருவமே. இது நோய் அல்ல. ஆனால் பல நோய்களின் விருப்பத்திற்கு உரிய இடமாக இது உள்ளது என்பதுதான் உண்மை

குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான சூழலை படைத்திடுவோம்.
2016-09-15

குழந்தைப்பருவம் ஆபத்தை அறியாதது. ஆழ மறியாது காலை விட்டு மாட்டிக்கொள்ளும் பருவம். பெற்றோரும் வீட்டிலுள்ளோரும் கவனம் இல்லாது இருந்தால், விபத்துக்களில் சிக்கிக்கொள்ளும் துர்ப்பாக்கிய நிலை தவிர்க்க முடியாததே

பொது கிணறுகள் அசுத்தமாவதைத்தவிர்க்க....
2016-09-01

குடிநீர் தேவைக்காக பொது கிணறுகளிலிருந்துநீரைப் பெற்றுக்கொள்ளும் செயன்முறை தொன்று தொட்டு நடைபெற்று வரும் ஒன்றாகும். நிலத்தடி நீர் சவர் தன்மையுடைய பகுதிகளில் வாழுகின்ற மக்கள் இன்றும், தமது குடிநீர் தேவைக்காக பொது கிணறுகளில் - கோயில் கிணறுகளில் தங்கி இர

பொலீத்தீன் பிளாஸ்ரிக் பாவனையை குறைத்து சூழல் நலம் பேணுவோம்
2016-08-23

வாழ்வை இலகுவாக்க அறிமுகமாகிய பிளாஸ்ரிக், பொலித்தீன் பாவனையானது இன்று மனித வாழ்வின் இருப்பையே கேள்வியாக்கியுள்ளது.

சுற்றாடல் சுத்தத்தை மேம்படுத்தும் 3R முறைமை
2016-08-05

'சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான் சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான்'

யாழ்மாநகரசபையின் தகவல் திரட்டு புத்தகம்
2016-02-23

“யாழ்மாநகரசபையின் தகவல் திரட்டு” எனும்தகவல் திரட்டுப் புத்தகம் மாநகரசபை மக்களுக்கு 2016ம் ஆண்டுக்கான ஆதனவாி அறிவித்தலுடன் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.

செய்தியும் நிகழ்வும்

தொற்ற நோய்களை இனங்காணும் வைத்திய முகாம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது

யாழ்ப்பாணம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில்

மேலும் படிக்க

பூமி தினம் 22.04.2017

யாழ்ப்பாணம்

மேலும் படிக்க

யாழ். மாநகர சபையினால் தரம்பிரிக்கப்பட்ட கடுதாசி குப்பைகள் மீள் சுழற்சிக்காக கொழும்புக்கு ஏற்றி அனுப்

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியகம்.

மேலும் படிக்க