வெளியீடுகள்

இலைக்கஞ்சி தயாரிக்கும் முறை
2017-10-11

போசாக்கான உணவு வகையான இலைக்கஞ்சி தயாரிக்கும் முறை

நகரச்சுத்தம் தலையாயது
2017-08-22

நகரச்சுத்தமானது மக்களுடைய வாழ்வியக்கத்திற்கும் ஆரோக்கியமான சமூகத்திற்குமான பிரதான காரணி

மே – 31, சர்வதேச புகைத்தலுக்கு எதிரான நாள்
2017-06-26

மே – 31, சர்வதேச புகைத்தலுக்கு எதிரான நாள். இது புகைத்தலினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் குறித்து சிந்திக்கும் நாள். இந்நாளினை அனுஷ;டிக்க வேண்டும். இது இன்றைய காலத்தின் கட்டாயத் தேவையாகவும் உள்ளது.

தகவல் திரட்டு புத்தகம்
2017-02-03

தகவல் திரட்டுப் புத்தகம் மாநகரசபை மக்களுக்கு 2017ம் ஆண்டுக்கான ஆதனவாி அறிவித்தலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

ஆரோக்கியத்தை பரிசளிக்கும் மரக்கறி வகைகளும் பழங்களும்
2016-11-26

எமது உணவில் அதிகளவு மரக்கறி வகைகளையும், பழங்களையும் சேர்ப்போமானால், தொற்றா நோய்களின் தாக்கத்தினையும், அவற்றிற்கான மருந்துப் பாவனையையும் பிற்போடலாம்

ஆரோக்கிய முதுமை தருமே - அர்த்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை
2016-10-05

முதுமை என்பது தனி மனித வாழ்க்கைச்சக்கரத்தில் ஒரு பருவமே. இது நோய் அல்ல. ஆனால் பல நோய்களின் விருப்பத்திற்கு உரிய இடமாக இது உள்ளது என்பதுதான் உண்மை

குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான சூழலை படைத்திடுவோம்.
2016-09-15

குழந்தைப்பருவம் ஆபத்தை அறியாதது. ஆழ மறியாது காலை விட்டு மாட்டிக்கொள்ளும் பருவம். பெற்றோரும் வீட்டிலுள்ளோரும் கவனம் இல்லாது இருந்தால், விபத்துக்களில் சிக்கிக்கொள்ளும் துர்ப்பாக்கிய நிலை தவிர்க்க முடியாததே

பொது கிணறுகள் அசுத்தமாவதைத்தவிர்க்க....
2016-09-01

குடிநீர் தேவைக்காக பொது கிணறுகளிலிருந்துநீரைப் பெற்றுக்கொள்ளும் செயன்முறை தொன்று தொட்டு நடைபெற்று வரும் ஒன்றாகும். நிலத்தடி நீர் சவர் தன்மையுடைய பகுதிகளில் வாழுகின்ற மக்கள் இன்றும், தமது குடிநீர் தேவைக்காக பொது கிணறுகளில் - கோயில் கிணறுகளில் தங்கி இர

பொலீத்தீன் பிளாஸ்ரிக் பாவனையை குறைத்து சூழல் நலம் பேணுவோம்
2016-08-23

வாழ்வை இலகுவாக்க அறிமுகமாகிய பிளாஸ்ரிக், பொலித்தீன் பாவனையானது இன்று மனித வாழ்வின் இருப்பையே கேள்வியாக்கியுள்ளது.

சுற்றாடல் சுத்தத்தை மேம்படுத்தும் 3R முறைமை
2016-08-05

'சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான் சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான்'

Previous12Next

செய்தியும் நிகழ்வும்

விழிப்புணர்வூட்டல் செயலமர்வு

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

4காவது காலாண்டுக்கான கணக்காய்வு குழுக்கூட்டம்.

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

தைப்பொங்கல் விழா

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க