வேலைத்திட்டங்கள்

புனரமைப்பு பணிகள்
யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகளின் பெயர் விபரம்
2017-06-09

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையினால் 2017 ஆண்டு வைகாசி மாதம் 31ம் திகதி வரை புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகளின் விபரம்

2016ல் யாழ் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகள்
2017-02-28

மாநகர சபையினால் பின்வரும் வீதி வேலைத்திட்டங்கள் 2016ல் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன

யாழ் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகள் 2016
2016-09-08

பின்வரும் வீதி வேலைத்திட்டங்கள் மாநகர சபையினால் 2016ல் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன

கலாச்சார மையத்தின் தோற்ற வரைப்படம்
2016-08-30

தமிழ் நாட்டிலுள்ள சித்திகர ஒப்பந்தக்காரர் P&C Project (Pvt) Ltd. நிறுவனத்தினரால் அமைக்கப்பெறவுள்ள கலாச்சார மையத்தின் தோற்ற வரைப்படம்

புதிய வசதிப்படுத்தும் வலயம் அமையப்பெறல்
2016-08-10

யாழ் மாநகர சபையின் எல்லைக்குட்பட்ட பண்ணை கடற்கரை பொழுது போக்கு மையப்பகுதியில் புதிய சிற்றூண்டி மையத்துடன் கூடிய சுவாத்தியமான பிரதேசம்

புதிய யாழ்.நகர மண்டப கட்டடம் மீள்நிறுவுகை தொடர்பான மக்கள் ஆலோசனை
2016-06-30

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைக்குரிய காணியில் முன்னைய நகரமண்டப கட்டடம் அமையப் பெற்றிருந்த இடத்தில் புதியகட்டடம் அமைக்கப்படவுள்ளதால். அதன் மீள் நிறுவுகை தொடர்பாக ஆர்வமுள்ள பொதுமக்கள் ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்க பின்வரும் விடயத்தலைப்புக்களில் தங்கள் பதிவினை மே

அராலி வீதி துப்பரவு
2016-04-22

அராலி வீதியில் காக்கைதீவு தொடக்கம் அராலிப்பாலம் வரையான பகுதியின் இருமருங்கிலும் பொதுமக்களுக்கு அசௌகரியத்தை உண்டுபண்ணக்கூடிய கழிவுகளையும் பற்றைகளையும் வெட்டிதுப்பரவு செய்யும் பணி 22,23ம் திகதிகளில் யாழ் மாநகர சபை மற்றும் வலிமேற்கு, வலிதென்மேற்கு பிரதே

தெருக்களுக்கு குவிவு ஆடிகள்
2016-03-29

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபையால் சாரதிகளிற்கு அபாயம் மிகுந்த இடங்களில் போக்குவரத்தின் போது ஏற்படும் விபத்துக்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், பொதுமக்களின் அசௌகரியங்களைப் போக்கும் முகமாகவும் கீழுள்ள யாழ் நகர பொது வீதிகளில் முதன் முதலாக பெரிய குவிவுவில்லைகள் பொருத்தப்பட

கழிவுநீர், மலக்கழிவு பாிகாிப்பு நிலையத் திட்டம்
2016-02-23

கழிவுநீர் மற்றும் மலக்கழிவு பாிகாிப்பு நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்திற்காக கைத்தொழிற் பயிற்சி நிறுவனத்தினரால் திட்டப்படங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

செய்தியும் நிகழ்வும்

விழிப்புணர்வூட்டல் செயலமர்வு

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

4காவது காலாண்டுக்கான கணக்காய்வு குழுக்கூட்டம்.

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

தைப்பொங்கல் விழா

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க