முன்னைய முதல்வர்கள்

முன்னைய முதல்வர்கள்
பதவிக்காலம்
திரு.சாம்.அ. சபாபதி
06.01.1949 - 31.12.1949
திரு .க.பொன்னம்பலம்
06.01.1950 - 21.12.1951
திரு.சாம்.அ. சபாபதி
11.01.1952 - 31.12.1954
காதி.மொ.அ.ம.மொ.சுல்தான்
05.01.1955 - 31.12.1955
செ.ச.நவரத்தினம்
16.01.1956 - 31.12.1957
பொ.காசிப்பிள்ளை
06.07.1960 - 31.12.1960
தா.ச.துரைராசா
07.01.1961 - 12.02.1962
ம.யேக்கப்
19.02.1962 - 15.05.1963
டாக்டர் ச.அ.தர்மலிங்கம்
28.05.1962 - 04.04.1963
பீ.ம.யோன
11.04.1963 - 06.05.1963
தா.ச.துரைராசா
15.05.1963 - 06.05.1963
சு.செ.மகாதேவா
08.07.1964 - 31.12.1965
சு.நாகராஐா
08.01.1966 - 24.03.1966
அ.த.துரைராஐா
15.02.1970 - 21.04.1971
அ.த.துரையப்பா
22.04.1971 - 27.07.1975
இரா.விஸ்வநாதன்
01.06.1979 - 31.05.1983
திருமதி.சறோஐினி யோகேஸ்வரன்
11.03.1998 - 11.09.1998
பொ.சிவபாலன்
29.06.1998 - 11.09.1998
திரு.ந.ரவிராஐா
09.01.2001 - 18.12.2001
செ.கந்தையன்
15.01.2002 - 13.02.2003
திருமதி யோகேஸ்வரி பற்குணராசா
01.09.2009 - …………

செய்தியும் நிகழ்வும்

ஒரு தொகை அமுக்கி கனவுருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்ரிக் போத்தல்கள்; மீள் சுழற்சிக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளத

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியகம்.

மேலும் படிக்க

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபைக்கும் உலக வங்கி பிரதி நிதிகளுக்கும் இடையிலான விசேட சந்திப்பு

யாழ். மாநகர சபையின் கேட்போர் கூடம்

மேலும் படிக்க

யாழ்ப்பாணம் விவசாய நிலப் பயன்பாடு: பிரச்சனைகளும் எதிர் காலமும். எனும் தலைப்பில் செயலமர்வு.

யாழ் பொது சன நூலக கேட்போர் கூடம்

மேலும் படிக்க