முன்னைய முதல்வர்கள்

முன்னைய முதல்வர்கள்
பதவிக்காலம்
திரு.சாம்.அ. சபாபதி
06.01.1949 - 31.12.1949
திரு .க.பொன்னம்பலம்
06.01.1950 - 21.12.1951
திரு.சாம்.அ. சபாபதி
11.01.1952 - 31.12.1954
காதி.மொ.அ.ம.மொ.சுல்தான்
05.01.1955 - 31.12.1955
செ.ச.நவரத்தினம்
16.01.1956 - 31.12.1957
பொ.காசிப்பிள்ளை
06.07.1960 - 31.12.1960
தா.ச.துரைராசா
07.01.1961 - 12.02.1962
ம.யேக்கப்
19.02.1962 - 15.05.1963
டாக்டர் ச.அ.தர்மலிங்கம்
28.05.1962 - 04.04.1963
பீ.ம.யோன
11.04.1963 - 06.05.1963
தா.ச.துரைராசா
15.05.1963 - 06.05.1963
சு.செ.மகாதேவா
08.07.1964 - 31.12.1965
சு.நாகராஐா
08.01.1966 - 24.03.1966
அ.த.துரைராஐா
15.02.1970 - 21.04.1971
அ.த.துரையப்பா
22.04.1971 - 27.07.1975
இரா.விஸ்வநாதன்
01.06.1979 - 31.05.1983
திருமதி.சறோஐினி யோகேஸ்வரன்
11.03.1998 - 11.09.1998
பொ.சிவபாலன்
29.06.1998 - 11.09.1998
திரு.ந.ரவிராஐா
09.01.2001 - 18.12.2001
செ.கந்தையன்
15.01.2002 - 13.02.2003
திருமதி யோகேஸ்வரி பற்குணராசா
01.09.2009 - …………

செய்தியும் நிகழ்வும்

புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு

யாழ்/ புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்கா

மேலும் படிக்க

பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை ரீதியில

புனித சார்ள்ஸ் மகாவித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க