ஏனைய மாநகரசபைகள்

 • Colombo Municipal CouncilView Website

 • Batticaloa Munnicipal CouncilView Website

 • Matale Municipal CouncilView Website

 • Negombo Municipal CouncilView Website

 • Galle Municipal CouncilView Website

 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  முன்பள்ளி சிறார்களின் பிரியாவிடை நிகழ்வு

  யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை

  மேலும் படிக்க

  நடமாடும் சேவை 2ம் நாள் நிகழ்வு

  கொழும்புத்துறை

  மேலும் படிக்க

  யாழ் மாநகர சபையின் நடமாடும் சேவை

  யாழ்ப்பாணம் குருநகர்

  மேலும் படிக்க