ஏனைய மாநகரசபைகள்

 • Colombo Municipal CouncilView Website

 • Batticaloa Munnicipal CouncilView Website

 • Matale Municipal CouncilView Website

 • Negombo Municipal CouncilView Website

 • Galle Municipal CouncilView Website

 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  தொற்ற நோய்களை இனங்காணும் வைத்திய முகாம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது

  யாழ்ப்பாணம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில்

  மேலும் படிக்க

  பூமி தினம் 22.04.2017

  யாழ்ப்பாணம்

  மேலும் படிக்க

  யாழ். மாநகர சபையினால் தரம்பிரிக்கப்பட்ட கடுதாசி குப்பைகள் மீள் சுழற்சிக்காக கொழும்புக்கு ஏற்றி அனுப்

  காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியகம்.

  மேலும் படிக்க