ஏனைய மாநகரசபைகள்

 • Colombo Municipal CouncilView Website

 • Batticaloa Munnicipal CouncilView Website

 • Matale Municipal CouncilView Website

 • Negombo Municipal CouncilView Website

 • Galle Municipal CouncilView Website

 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  நடமாடும் நூலக சேவை

  யாழ். வேலணை மத்திய கல்லூரி

  மேலும் படிக்க

  பாடசாலை மாணவர்ளுக்கு இடையில் வாதப்போட்டி

  யாழ்ப்பாணம் பொதுசன நூலகம்

  மேலும் படிக்க

  "எங்களது யாழ். நகரத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்போம்" எனும் திண்மக்கழிவு விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டம

  நாவாந்துறை

  மேலும் படிக்க