ஏனைய மாநகரசபைகள்

 • Colombo Municipal CouncilView Website

 • Batticaloa Munnicipal CouncilView Website

 • Matale Municipal CouncilView Website

 • Negombo Municipal CouncilView Website

 • Galle Municipal CouncilView Website

 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  விழிப்புணர்வூட்டல் செயலமர்வு

  யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

  மேலும் படிக்க

  4காவது காலாண்டுக்கான கணக்காய்வு குழுக்கூட்டம்.

  யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

  மேலும் படிக்க

  தைப்பொங்கல் விழா

  யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

  மேலும் படிக்க