அறிவித்தல்கள்

நாய்களுக்கான விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல்
2017-04-18

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த கொழும்புத்துறை பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்புநாய்களுக்கு,விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி ஏற்றல்

பொதுமக்களிற்கான தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தை அமுலாக்கம்
2017-04-18

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பகிரங்க ஏலம்.
2017-04-18

யாழ். மாநகர சபையின் ஆளுகையின் கீழுள்ள பெரியகடை மரக்கறிச்சந்தை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான பகிரங்க ஏலம்.

பகிரங்க ஏலம்
2017-04-05

யாழ். மாநகர சபையின் ஆளுகையின் கீழுள்ள பெரியகடை மரக்கறிச்சந்தையை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான பகிரங்க ஏலம்.

பகிரங்க ஏலம்
2017-04-04

நீதிமன்ற துவிச்சக்கர வண்டி பாதுகாப்பு நிலையம் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கு 06.04.2017ம் திகதி வியாழக்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு பகிரங்க ஏலம் கோரப்பட்டு குத்தகைக்கு வழங்கப்படும்

நுளம்பு கட்டுப்பாட்டு வாரம்
2017-03-31

யாழ் மாநகர சபையினால் நுளம்பு கட்டுப்படுத்தல் வாரம் 29.03.2017- 08.04.2017 மேற்கொள்ளப்படுகிறது

யாழ். மாநகர சபையின் எல்லைக்குட்பட்ட வீதிகள் திருத்ததுக்கான பகிரங்க ஏலம்
2017-03-27

யாழ். மாநகர சபையின் எல்லைக்குட்பட்ட 09 வீதிகள் திருத்ததுக்கான பகிரங்க ஏலம்

பகிரங்க ஏலம்
2017-03-24

யாழ். மாநகர சபையினால், துரையப்பா விளையாட்டு அரங்கத்தின் சிற்றுண்டிச்சாலைகான பகிரங்க ஏலம்

பகிரங்க ஏலம் - குருநகர் மாட்டிறைச்சிக்கடை. இல.06.
2017-03-15

யாழ். மாநகர சபையின் ஆளுகையின் கீழுள்ள குருநகர் மாட்டிறைச்சிக்கடை இல.06 இனை 2017ம் ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான பகிரங்க ஏலம் கோரப்படவுள்ளது.

நாய்களுக்கான விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் - யாழ்நகர் I
2017-02-28

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த யாழ்நகர் I பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V.) தடுப்பூசி ஏற்றல்

இறைச்சிக் கடைக்கான மீள்கேள்வி அறிவித்தல் - 2017
2017-02-21

குருநகர் மாட்டிறைச்சிக்கடை இல.06 ஐ 08.03.2017ம் திகதி முதல் 31.12.2017ம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்குக் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான அரக்கு முத்திரையிடப்பட்ட கேள்விகள் யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபையால் கோரப்படுகின்றது

மாநகர சபையின் 2016ம் ஆண்டுக்கான நிதிச் செயற்பாடுகள்
2017-02-14

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் 2016ம் ஆண்டுக்கான நிதிச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான ஒரு கண்ணோட்டம்

நாய்களுக்கான விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி
2017-01-31

நல்லூர் பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு,விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி

ஆதன வரிக்கழிவு
2017-01-27

ஆதன வரிகளை ஜனவரி 31ந் திகதிக்கு முன்னதாக செலுத்தி வரிக்ககழிவைப் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வரியிறுப்பாளர்கள் வேண்டப்படுகின்றனர்

படவரைஞர் பதிவு செய்தல் 2017
2017-01-25

படவரைஞர் பதிவு செய்தல் 2017 - படவரைஞர்கள் மற்றும் பதிவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ள விரும்புவோர் எதிர்வரும் 31.01.2017 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தங்கள் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம்

பகிரங்க ஏல விற்பனை
2017-01-21

பகிரங்க ஏல விற்பனை - தறிக்கப்பட்ட 'கல்வாகை' மரங்கள் மற்றும் விறகுகள்

பகிரங்க ஏலம் - நெல்லிக்காய்
2017-01-21

பகிரங்க ஏலம் - யாழ் மாநகர சபை வளாகத்தில் உள்ள நெல்லிக்காய்கள் பகிரங்க ஏலம் செய்யப்படவுள்ளன

பகிரங்க ஏல விற்பனை
2017-01-20

பகிரங்க ஏல விற்பனை - பாவிக்க முடியாத Tube light Set தகரங்கள் 25.01.2017ம் திகதி புதன்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு ஏலத்தில் விற்பனை

2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஏற்புடையவாறு வீதவரி விதித்தல்
2016-12-29

யாழ் மாநகர சபை - 2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஏற்புடையவாறு வீதவரி விதித்தல்

பகிரங்க ஏலம்
2016-12-24

யாழ் மாநகர சபையின் ஆளுகையின் கீழுள்ள பெரிய கடை மரக்கறிச்சந்தையை 2017ம் ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான பகிரங்க ஏலம்

கூறுவிலை கோரல்
2016-12-10

யாழ்ப்பாண மாநகர சபை வாகனங்கள் திருத்தம் சேவிஸ் செய்தல் மற்றும் மின்னியல் வேலைகளிற்கான கூறுவிலை கோரல்

பகிரங்க ஏலவிற்பன
2016-12-10

யாழ் மாநகர சபையிலுள்ள பாவிக்க முடியாத Tubelight set, தகரங்கள் பகிரங்க ஏலவிற்பன

கேள்வி அறிவித்தல்
2016-12-10

கேள்வி அறிவித்தல் - வியாபார நிலையங்களில் கட்டணக்கழிவகற்றும் சேவை

கேள்வி அறிவித்தல் - தனியார் பாதுகாப்பு சேவை
2016-12-06

கேள்வி அறிவித்தல் - தனியார் பாதுகாப்பு சேவை

கேள்வி, மீள்கேள்வி அறிவித்தல் - 2017
2016-12-06

சந்தைகள், இறைச்சிக் கடைகள், கருவாட்டுக் கடைகள், துவிச்சக்கர வண்டி பாதுகாப்பு நிலையங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலை என்பவற்றைக் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான கேள்வி, மீள்கேள்வி அறிவித்தல் - 2017

ஆதனவரிப்பெயர் மாற்றம் சம்பந்தமான அறிவித்தல்
2016-11-22

பொது மக்களின் ஆதனவரிப்பெயர் மாற்றம் சம்பந்தமான யாழ் மாநகரசபையின் அறிவித்தல் பெயர் மாற்றத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள் வருமாறு

யாழ் மாநகர சபையின் விசேட அறிவித்தல்
2016-11-16

அன்பார்ந்த மக்களே! நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள 23 மாநகர சபைகளின் பரிபாலனத்துக்குட்பட்ட பகுதியில் மாநகர திண்மக்கழிவகற்றல் தொடர்பான முக்கிய முன்னெடுப்பு ஒன்று மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது

மாநகர கழிவகற்றல் தொடர்பான யாழ். மாநகரசபையின் விசேட அறிவித்தல்
2016-10-28

மாநகர கழிவகற்றல் தொடர்பான யாழ். மாநகரசபையின் விசேட அறிவித்தல்

நடமாடும் சேவை
2016-10-26

வரிசெலுத்தலுக்கான யாழ் மாநகரசபை நடமாடும் சேவை 27.10.2016 - 8ம் வட்டாரம் கொழும்புத்துறை

கேள்வி அறிவித்தல் - 2017
2016-10-18

சந்தைகள், இறைச்சிக் கடைகள், கருவாட்டுக் கடைகள், கோழிக்கடைகள், துவிச்சக்கர வண்டி பாதுகாப்பு நிலையங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலை என்பவற்றைக் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான கேள்வி அறிவித்தல் - 2017

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை நடமாடும் சேவை
2016-10-18

யாழ் மாநகரசபையின் வரியிறுப்பாளர்களின் நன்மை கருதியும், சோலைவரி, வியாபார வரி செலுத்துதல், துவிச்சக்கரவண்டிகளுக்கான இலக்கத்தகடு வழங்கல் நடவடிக்கைகளை இலகுபடுத்துவதற்காகவும் நடமாடும் சேவை

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைநடமாடும் சேவை
2016-10-12

வரிசெலுத்தலுக்கான யாழ் மாநகரசபை நடமாடும் சேவை 13.10.2016

விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V)
2016-10-05

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த பொது சுகாதாரபரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் ஜப்பசி மாதம்

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியக சேதனப்பசளை (வீரியம்) விற்பனை
2016-09-28

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியக சேதனப்பசளை (வீரியம்) கீழ் குறிப்பிட்ட விலைகனிற்கமைவாக பொதிகள் செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது

கேள்வி கோரல்
2016-09-21

தேசிய விளையாட்டு விழா– 2016 இற்கான தற்காலிக ஐஸ்கிறீம் கடை மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை அமைப்பதற்கான கேள்வி கோரல்

நுளம்பு கட்டுப்படுத்தல் வாரம்
2016-09-11

யாழ் மாநகர சபையினால் நுளம்பு கட்டுப்படுத்தல் வாரம் 27.09.2016 - 03.10.2016 மேற்கொள்ளப்படுகிறது

வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல்
2016-09-05

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த நாவாந்துறை பொது சுகாதாரபரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் புரட்டாதி மாதம்

கேள்வி அறிவித்தல்
2016-08-15

யாழ் மாநகர சபையில் பின்வரும் நிர்மாண வேலைத்திட்டங்களிற்காக கேள்வி அறிவித்தல்கள் கோரப்படுகின்றன

கேள்வி அறிவித்தல்
2016-08-09

துரையப்பா விளையாட்டரங்கு பராமரிப்புச்சேவைக்கான குத்தகை

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் மஹோற்சவகால தற்காலிககடைகளை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான மீள் கேள்வி அறிவித்தல்
2016-08-06

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் மஹோற்சவகால தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதற்கான நிலையங்களை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான மீள் கேள்விகள் கோரப்படுகின்றன

வீதி மூடப்படவுள்ளமைக்கான அறிவித்தல்
2016-08-06

கே.கே.எஸ் வீதியிலிருந்து எஸ்லிவேனட் வீதிவரையிலான வீதி மூடப்படவுள்ளமைக்கான அறிவித்தல்

விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V)
2016-07-18

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த குருநகர் II பொது சுகாதாரபரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல்

நல்லூர் கந்த சுவாமி கோயில் மஹோற்சவ கால தற்காலிக கடைகளை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான கேள்வி அறிவித்தல் -
2016-07-15

நல்லூர் கந்த சுவாமி கோயில் மஹோற்சவ கால தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதற்கான நிலையங்களை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான கேள்விகள் கோரப்படுகின்றன

விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V)
2016-07-03

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குள் அமைந்த குருநகர் 1 பொது சுகாதார பரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் யூலை மாதம் 04.07.2016 தொடக்கம் 15.07.2016 வரை நடைபெறவுள்ளது.

கேள்வி அறிவித்தல்
2016-06-29

துரையப்பா விளையாட்டு அரங்கத்தில் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்போது நடமாடும் வாகன உணவகத்திற்கான கேள்வி அறிவித்தல். – 2016.

INVITATION FOR BID - Construction work
2016-06-28

கூறுவிலை கோரல் - கட்டுமானப்பணி The Chairman, Local Authority Procurement Committee on behalf of the Jaffna Municipal Council, invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the Construction works described in the table below.

கூறுவிலை கோரல்
2016-06-15

யாழ் மாநகர சபை நவீன சந்தை கட்டிடத்தொகுதிகளுக்கு இலவசமாக வர்ணம் பூசுவதற்கு விருப்பமுடைய வழங்குனரை தெரிவுசெய்வதற்காக கூறு விலைகள்

கூறுவிலை கோரல்
2016-06-15

கூறுவிலை கோரல் - யாழ்ப்பாணம் காக்கை தீவில் நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தினை நிர்மாணித்தல்

விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V)
2016-06-14

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த கெழும்புத்துறை பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (4ம் கட்டம்)

விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V)
2016-06-01

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த வண்ணார் பொண்ணை பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V) -3ம் கட்டம்

யாழ் மாநகரசபையின் ஆலோசனைக் குழு
2016-05-17

யாழ் மாநகரசபையின் ஆலோசனைச் சபை - பொதுமக்கள் மேற்படி ஆலோசனைக் குழு கலந்துரையாடவென (ஆலோசனைகள், கோரிக்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகள்) போன்றவற்றை கீழுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு ஆலோசனைக் குழு கேட்டுள்ளது.

வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி
2016-05-08

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த யாழ்நகர் I பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V) - 2ம் கட்டம்

மீள கேள்வி கோரல்
2016-05-07

மீள கேள்வி கோரல் - யாழ் மாநகரசபையின் பாவனைக்குதவாத ரயர்கள், பற்றரிகள் ஏல விற்பனை

வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி
2016-04-19

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த நல்லூர் பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி

யாழ்மாநகரசபையின் தகவல் திரட்டு புத்தகம்
2016-02-23

“யாழ்மாநகரசபையின் தகவல் திரட்டு” எனும்தகவல் திரட்டுப் புத்தகம் மாநகரசபை மக்களுக்கு 2016ம் ஆண்டுக்கான ஆதனவாி அறிவித்தலுடன் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.

செய்தியும் நிகழ்வும்

தொற்ற நோய்களை இனங்காணும் வைத்திய முகாம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது

யாழ்ப்பாணம் கிறீன்பீல்ட் சனசமூக நிலையத்தில்

மேலும் படிக்க

பூமி தினம் 22.04.2017

யாழ்ப்பாணம்

மேலும் படிக்க

யாழ். மாநகர சபையினால் தரம்பிரிக்கப்பட்ட கடுதாசி குப்பைகள் மீள் சுழற்சிக்காக கொழும்புக்கு ஏற்றி அனுப்

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியகம்.

மேலும் படிக்க