செய்தியும் நிகழ்வும்

"எங்களது யாழ். நகரத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்போம்" எனும் திண்மக்கழிவு விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டம
2017-10-20

இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்கம் யாழ். மாநகர சபையுடன் இணைந்து நாவாந்துறை பகுதிகளில் திண்மக்கழிகற்றல் விழிப்புணர்வூட்டல் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது.

சர்வதேச சிறுவர், முதியோர் தின நிகழ்வு
2017-10-17

சர்வதேச சிறுவர், முதியோர் தின நிகழ்வு நல்லூர் (J/106,J/107,J/109) குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் பிரிவால் செம்மணி வீதி, பரியோவான் யாக்கோப்பு பாலர் பாடசாலையில் கொண்டாடப்பட்டது

நடமாடும் நூலக சேவை
2017-10-17

நடமாடும் நூலகசேவையானது யாழ் வேலணை மத்தியகல்லூரிக்கு தனது விஜயத்தை மேற்கொண்டு இருந்தது

பாடசாலை மாணவர்ளுக்கு இடையில் வாதப்போட்டி
2017-10-17

வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு யாழ். பொது சன நூலகத்தால் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையில் விவாதப் போட்டி நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

தேசிய வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு சிறுவர்களிற்கான விசேட நிகழ்வு
2017-10-07

தேசிய வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு யாழ். பொது சன நூலகத்தில் சிறுவர்களிற்கான விசேட நிகழ்வு

ஆசிரியர் தினம்
2017-10-06

யாழ். மாநகர சபையின் பிள்ளைக்கனியமுதம் முன்பள்ளியில் ஆசிரியர் தின விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது

போசாக்கு சம்பந்தமான பன்முக செயற்பாட்டுத் திட்டம்
2017-10-04

போசாக்கு சம்பந்தமான பன்முக செயற்பாட்டுத் திட்டம் யாழ்ப்பாணம் பிரதேச செயலகத்தில்; இடம் பெற்றுள்ளது

புதிய சோனக தெருக்கான ஐந்து வருட அபிவிருத்தி திட்ட ஆய்வு
2017-10-02

மாநகர சபையினால் எதிர்வரும் 5 ஆண்டுகளுக்கான தி;ட்ட ஆய்வு யாழ்ப்பாணம் சோனக தெரு அறிவொளி சனசமுக நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

சர்வதேச சிறுவர், முதியோர் தின நிகழ்வு
2017-10-02

ண்ணார் பண்ணை (J/101) குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் பிரிவில் சர்வதேச சிறுவர், முதியோர் தின நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது.

பிளாஸ்ரிக் போத்தல்கள் மீள் சுழற்சிக்காக கொழும்புக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
2017-10-02

அமுக்கி திண்மக் கனவுருவாக்கப்பட்ட போத்தல்களும் கொமும்புக்கு மீள் சுழற்சிக்காக ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

Previous123456789...2122Next

செய்தியும் நிகழ்வும்

நடமாடும் நூலக சேவை

யாழ். வேலணை மத்திய கல்லூரி

மேலும் படிக்க

பாடசாலை மாணவர்ளுக்கு இடையில் வாதப்போட்டி

யாழ்ப்பாணம் பொதுசன நூலகம்

மேலும் படிக்க

"எங்களது யாழ். நகரத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்போம்" எனும் திண்மக்கழிவு விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டம

நாவாந்துறை

மேலும் படிக்க