செய்தியும் நிகழ்வும்

புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு
2017-03-20

டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வொன்று 16.03.2017 அன்று புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் இடம் பெற்றது

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2017-03-19

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் நலன்கருதி புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் 18.03.2017 அன்று திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை ரீதியில
2017-03-17

பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத் துவம் தொடர்பிலான விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு 16/03/2017 அன்று மு.ப. 07.45 மணியளவில் யாழ்ப்பாணம் புனித சார்ள்ஸ் மகா வித்தியாலையத்தில் நடை பெற்றது.

திண்மக்கழிவகற்றல் விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு
2017-03-10

திண்மக் கழிவுகளை தரம்பிரித்தலும், மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவத்தை பாடசாலை ரீதியில் விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு சென். பெனடிக் றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ்மொழி மூலப் பாடசாலையில் நடைபெற்றது.

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையினால் டெங்குநோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
2017-03-10

யாழ்ப்பாணம் குருநகர் வட்டாரத்துக்குட்பட்ட கிழக்கு பிரதேசங்களில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையினால் டெங்கு நோய்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளும், வீட்டுத்தரிசிப்பும் மேற்கொள்ளப்பட்டது

முதலுதவி பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்த உத்தியோகத்தர்களுக்கான, பயிற்சி நெறி நிறைவு நிகழ்வும், சான்றிதழ்
2017-03-06

முதலுதவி பயிற்சியை நிறைவு செய்த உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சி நெறி நிறைவு நிகழ்வும், சான்றிதழ் வழங்கல் நிகழ்வும் 03.03.2017 அன்று சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம் பெற்றது.

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையின் மாதாந்த பொதுக்கூட்டம்.
2017-02-28

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையின் மாதாந்த பொதுக் கூட்டமானது மாநகர சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம் பெற்றது.

அம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கான 05 நாள் பயிற்சி
2017-02-28

யாழ். மாநகர சபையின் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையின் அம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கான 05 நாள் பயிற்சி நெறி ஒன்று இடம்பெற்று வருகின்றது.

யாழ். பொது சன நூலகத்தில் புதியதோர் கேட்போர் கூடம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2017-02-23

யாழ். பொது சன நூலகத்தில் ஒளிப்படக்காட்சிகள் காண் பிக்ககூடிய வசதிகளுடன் கூடிய புதியதோர் கேட்போர் கூடம் 23.02.2017 அன்று மாலை 3.00 மணியளவில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தூய்மையான யாழ்ப்பாணம் நோக்கிய பயணம் - பேரணி
2017-02-21

தூய்மையான யாழ்ப்பாணம் நோக்கிய பயணம் எனும் தொனிப்பொருளில் பேரணியொன்று 18.02.2017 அன்று காலை 07.30 மணிக்கு இடம்பெற்றது

Previous123456789...1213Next

செய்தியும் நிகழ்வும்

புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு

யாழ்/ புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்கா

மேலும் படிக்க

பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை ரீதியில

புனித சார்ள்ஸ் மகாவித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க