திரு.பொன்னம்பலம் வாகீசன்

மாநகர ஆணையாளர்

(யாழ்ப்பாண மாநகர சபை)

  021 222 2275 / 021 222 8874

  021 222 2334

  mcjaffna@sltnet.lk

  Jaffna Municipal Council, Point Pedro Road, Nallur, Jaffna

மாநகர ஆணையாளரின்

பொதுமக்கள் குறைகேள் முறைமை

யாழ்.மாநகர சபை குடிமக்கள் பட்டயம்

Total Visitors

good hits

Total Page Views

good hits

எங்கள் நோக்கு

நகரின் நோக்கானது தொழிற்பாட்டு ரீதியாக வினைத்திறன் கொண்ட பொருளாதார ரீதியாக நடைமுறைக்கு உகந்த, சூழல் ரீதியாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய, சவால்களுக்கு முகங் கொடுக்கத்தக்க வகையில் சமுதாய இணக்கப்பாடுடைய, வாழ்க்கைத்தரத்தினது மேம்பாட்டுடன் கூடிய மனங்கவரும் நகரமொன்றனைத் திட்டமிடலாகும்.

வேலைத்திட்டங்கள்

யாழ் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகள் 2016

2016-09-08

வெளியீடுகள்

ஆரோக்கிய முதுமை தருமே - அர்த்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை

2016-10-05

வழிகாட்டி

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டடம் தொடர்பான விதிமுறைகள்

2016-07-12

வரைபடம்

யாழ்ப்பாண வரைபடங்கள்

அறிவித்தல்கள்

யாழ் மாநகரசபையின் வரியிறுப்பாளர்களின் நன்மை கருதியும், சோலைவரி, வியாபார வரி செலுத்துதல், துவிச்சக்கரவண்டிகளுக்கான இலக்கத்தகடு வழங்கல் நடவடிக்கைகளை இலகுபடுத்துவதற்காகவும் நடமாடும் சேவை

சந்தைகள், இறைச்சிக் கடைகள், கருவாட்டுக் கடைகள், கோழிக்கடைகள், துவிச்சக்கர வண்டி பாதுகாப்பு நிலையங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலை என்பவற்றைக் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான கேள்வி அறிவித்தல் - 2017

வரிசெலுத்தலுக்கான யாழ் மாநகரசபை நடமாடும் சேவை 13.10.2016

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த பொது சுகாதாரபரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் ஜப்பசி மாதம்

செய்தியும் நிகழ்வும்

மார்பக புற்று நோய் விழிப்பூட்டல்

யூபிலி மகப்பேற்று நிலையம்

கழிவுகள் அற்ற இலங்கை

சங்கிலியன் பூங்கா

மார்பக புற்று நோய் விழிப்பூட்டல்

குருநகர்