திரு.பொன்னம்பலம் வாகீசன்

மாநகர ஆணையாளர்

(யாழ்ப்பாண மாநகர சபை)

  021 222 2275 / 021 222 8874

  021 222 2334

  mcjaffna@sltnet.lk

  Jaffna Municipal Council, Point Pedro Road, Nallur, Jaffna

மாநகர ஆணையாளரின்

பொதுமக்கள் குறைகேள் முறைமை

யாழ் நகரமண்டபத்தின் மீள் கட்டுமாணம்

building மேலும் படிக்க
Total Visitors
good hits

Total Page Views
good hits

எங்கள் நோக்கு

நகரின் நோக்கானது தொழிற்பாட்டு ரீதியாக வினைத்திறன் கொண்ட பொருளாதார ரீதியாக நடைமுறைக்கு உகந்த, சூழல் ரீதியாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய, சவால்களுக்கு முகங் கொடுக்கத்தக்க வகையில் சமுதாய இணக்கப்பாடுடைய, வாழ்க்கைத்தரத்தினது மேம்பாட்டுடன் கூடிய மனங்கவரும் நகரமொன்றனைத் திட்டமிடலாகும்.

வேலைத்திட்டங்கள்

2016ல் யாழ் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகள்

2017-02-28

வெளியீடுகள்

தகவல் திரட்டு புத்தகம்

2017-02-03

வழிகாட்டி

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டடம் தொடர்பான விதிமுறைகள்

2016-07-12

வரைபடம்

யாழ்ப்பாண வரைபடங்கள்

அறிவித்தல்கள்

யாழ். மாநகர சபையினால், துரையப்பா விளையாட்டு அரங்கத்தின் சிற்றுண்டிச்சாலைகான பகிரங்க ஏலம்

யாழ். மாநகர சபையின் ஆளுகையின் கீழுள்ள குருநகர் மாட்டிறைச்சிக்கடை இல.06 இனை 2017ம் ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான பகிரங்க ஏலம் கோரப்படவுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த யாழ்நகர் I பொதுச் சுகாதாரப் பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்கு விலங்குவிசர் நோய்தடுப்பூசி (A.R.V.) தடுப்பூசி ஏற்றல்

குருநகர் மாட்டிறைச்சிக்கடை இல.06 ஐ 08.03.2017ம் திகதி முதல் 31.12.2017ம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்குக் குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான அரக்கு முத்திரையிடப்பட்ட கேள்விகள் யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபையால் கோரப்படுகின்றது

செய்தியும் நிகழ்வும்

புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு

யாழ்/ புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்கா

மேலும் படிக்க

பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை ரீதியில

புனித சார்ள்ஸ் மகாவித்தியாலயம்

மேலும் படிக்க