திரு.பொன்னம்பலம் வாகீசன்

மாநகர ஆணையாளர்

(யாழ்ப்பாண மாநகர சபை)

  021 222 2275 / 021 222 8874

  021 222 2334

  mcjaffna@sltnet.lk

  Jaffna Municipal Council, Point Pedro Road, Nallur, Jaffna

மாநகர ஆணையாளரின்

பொதுமக்கள் குறைகேள் முறைமை

யாழ்.மாநகர சபை குடிமக்கள் பட்டயம்

Total Visitors

good hits

Total Page Views

good hits

எங்கள் நோக்கு

நகரின் நோக்கானது தொழிற்பாட்டு ரீதியாக வினைத்திறன் கொண்ட பொருளாதார ரீதியாக நடைமுறைக்கு உகந்த, சூழல் ரீதியாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய, சவால்களுக்கு முகங் கொடுக்கத்தக்க வகையில் சமுதாய இணக்கப்பாடுடைய, வாழ்க்கைத்தரத்தினது மேம்பாட்டுடன் கூடிய மனங்கவரும் நகரமொன்றனைத் திட்டமிடலாகும்.

வேலைத்திட்டங்கள்

யாழ் மாநகர சபையினால் புனரமைக்கப்பட்ட வீதிகள் 2016

2016-09-08

வெளியீடுகள்

குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான சூழலை படைத்திடுவோம்.

2016-09-15

வழிகாட்டி

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டடம் தொடர்பான விதிமுறைகள்

2016-07-12

வரைபடம்

யாழ்ப்பாண வரைபடங்கள்

அறிவித்தல்கள்

காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியக சேதனப்பசளை (வீரியம்) கீழ் குறிப்பிட்ட விலைகனிற்கமைவாக பொதிகள் செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது

தேசிய விளையாட்டு விழா– 2016 இற்கான தற்காலிக ஐஸ்கிறீம் கடை மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை அமைப்பதற்கான கேள்வி கோரல்

யாழ் மாநகர சபையினால் நுளம்பு கட்டுப்படுத்தல் வாரம் 27.09.2016 - 03.10.2016 மேற்கொள்ளப்படுகிறது

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமைந்த நாவாந்துறை பொது சுகாதாரபரிசோதகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வளர்ப்பு நாய்களுக்காக விலங்கு விசர்நோய் தடுப்பூசி ஏற்றல் புரட்டாதி மாதம்

செய்தியும் நிகழ்வும்

சிறுவர் தின நிகழ்வு

யாழ் பொது சன நூலகம்

டெங்கு ஒழிப்புவாரம்

குருநகர்

மீள் சுழற்சி முகாமைத்துவம்

யாழ் கொழும்புத்துறை மகாவித்தியலயம்