வைத்தியசாலைகள்

Jaffna Municipal Council Area

Hospitals in Jaffna

Will be Updated Soon

Ongoing Projects

நல்லைக்குமரன் மலர் வெளீயீடு.

நாவலர் கலாச்சார மண்டபம்

Latest Events