ஆலோசனைகள்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய கீழ் உள்ள இணைப்புகளை கிளிக் செய்யவும்

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைக்குரிய காணியில் முன்னைய நகரமண்டப கட்டடம் அமையப் பெற்றிருந்த இடத்தில் புதியகட்டடம் அமைக்கப்படவுள்ளதால், அதன் மீள் நிறுவுகை தொடர்பாக ஆர்வமுள்ள பொதுமக்கள் ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்க பின்வரும் விடயத்தலைப்புக்களில் தங்கள் பதிவினை மேற்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.1.விஸ்தீரணமும் நிலத்தோற்றமும்(Space & Landscaping) 2.கட்டடக்கலைகண்ணோட்டம்(Architectural Outlook) 3.பசுமைத் தோற்றம்(Green Aspects) 4.நகரமண்டபதோற்றம்(Town Hall Aspects)

 • கருத்து பதிவிடுக
 • கடற்கரை ஓரங்களில் குப்பைகள் பெருகி வருவது ஒரு பொதுவான நிகழ்வு

 • கருத்து பதிவிடுக
 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  ஒரு தொகை அமுக்கி கனவுருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்ரிக் போத்தல்கள்; மீள் சுழற்சிக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளத

  காக்கைதீவு மீள் சுழற்சியகம்.

  மேலும் படிக்க

  யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபைக்கும் உலக வங்கி பிரதி நிதிகளுக்கும் இடையிலான விசேட சந்திப்பு

  யாழ். மாநகர சபையின் கேட்போர் கூடம்

  மேலும் படிக்க

  யாழ்ப்பாணம் விவசாய நிலப் பயன்பாடு: பிரச்சனைகளும் எதிர் காலமும். எனும் தலைப்பில் செயலமர்வு.

  யாழ் பொது சன நூலக கேட்போர் கூடம்

  மேலும் படிக்க