ஆலோசனைகள்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய கீழ் உள்ள இணைப்புகளை கிளிக் செய்யவும்

யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபைக்குரிய காணியில் முன்னைய நகரமண்டப கட்டடம் அமையப் பெற்றிருந்த இடத்தில் புதியகட்டடம் அமைக்கப்படவுள்ளதால், அதன் மீள் நிறுவுகை தொடர்பாக ஆர்வமுள்ள பொதுமக்கள் ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்க பின்வரும் விடயத்தலைப்புக்களில் தங்கள் பதிவினை மேற்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.1.விஸ்தீரணமும் நிலத்தோற்றமும்(Space & Landscaping) 2.கட்டடக்கலைகண்ணோட்டம்(Architectural Outlook) 3.பசுமைத் தோற்றம்(Green Aspects) 4.நகரமண்டபதோற்றம்(Town Hall Aspects)

 • கருத்து பதிவிடுக
 • கடற்கரை ஓரங்களில் குப்பைகள் பெருகி வருவது ஒரு பொதுவான நிகழ்வு

 • கருத்து பதிவிடுக
 • செய்தியும் நிகழ்வும்

  புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்வு

  யாழ்/ புனித சென்ஜேம்ஸ் மகளீர் மகா வித்தியாலயம்

  மேலும் படிக்க

  சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்காவனது சிறுவர்களின் குதுகலத்துக்காக மீளவும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

  சுப்பிரமணியம் சிறுவர் பூங்கா

  மேலும் படிக்க

  பிளாஸ்ரிக், பொலித்தின் கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை ரீதியில

  புனித சார்ள்ஸ் மகாவித்தியாலயம்

  மேலும் படிக்க